Om os

Top Æg ApS er en mindre selvstændig rugerivirksomhed i Ravnstrup ved Viborg.

Hvem er vi?

Top Æg ApS er en mindre selvstændig rugerivirksomhed i Ravnstrup ved Viborg, hvor en flok dedikerede medarbejdere brænder for at gøre virksomheden til den foretrukne samarbejdspartner indenfor fjerkræproduktionen.

Vi vil gennem innovation og kvalitet sikre de bedste løsninger for vore kunder, og vi vil bidrage positivt til udviklingen af den moderne fjerkræproduktion, hvor fokus er på god dyrevelfærd og høj produktivitet.

Vores historie

Virksomheden har dybe rødder i fjerkræproduktionen som startede tilbage i 1940erne, hvor familien Christensen etablerede egen ægproduktion, som senere udviklede sig til det førende avlscenter Ravnstrup Kontrolhønseri for æglæggere gennem 1960erne og 1970erne. I begyndelsen af 1970erne skiftede virksomheden navn til Scanlayer og markedsandelen i Danmark af kyllinger af Scanlayer afstamning midt 1970erne skønnes til mindst 50 pct., samtidig med en omfattende eksport af egne avlsdyr.

I løbet af 1970erne og 1980erne overtog Scanlayer forhandlingen af den udenlandske genetik fra Babcock og Dekalb, og i 1987 begyndte forhandlingen af de franske ISA’s afstamninger til ægproduktion samt langsomtvoksende slagtekyllinger til produktion af økologiske slagtekyllinger.

Nye tider

I 2002 skiftede virksomheden navn til Top Æg ApS og i 2006 blev virksomheden overtaget af Hardy Eskildsen.

I dag fortsætter Top Æg ApS den spændende udvikling for virksomheden. Rugeriet arbejder tæt sammen med avlsselskabet Hubbard, som er markedsledende med kyllinger til den alternative slagtekyllingeproduktion, og avlsselskabet Hendrix Genetics, som leverer højt ydende brune og hvide høns til ægproduktionen. Hertil kommer at Top Æg ApS i 2017 har lavet en gennemgående renovering af rugeriet med bl.a. nye ruge- og klækkemaskiner og vil fortsat udvikle virksomheden til at opfylde fremtidige krav og sikre levering af høj kvalitet til vore kunder.